A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. bővebb leírás
elfogadom

Általános Szerződési Feltételek

Jelen vásárlási szabályzat rendelkezései a www.kukukk.hu weboldalon elérhető web áruházban, vásárlók által történő vásárlásra, megrendelésre vonatkoznak.

 

Vásárlási feltételek A Kukukk.hu üzemeltetője (Kukukk Baby Kft., székhely:2100 Gödöllő Pattantyús Ábrahám Körút 5/A Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság adószám: 24803481-2-13., továbbiakban: Üzemeltető) fenntartja a jogot, hogy termék és/vagy szolgáltatás kínálatát folyamatosan módosítsa, továbbá arra, hogy az árakat megváltoztassa. Esetleges változásokat követően, a szolgáltatás igénybevételekor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. Regisztrációt követően, a szolgáltatás igénybevételekor, vásárláskor a jogi nyilatkozatban, annak mellékletein és jelen vásárlási szabályzatban írt feltételekkel jön létre a szerződés a felhasználó és a Kukukk Baby Kft. között, a távollévők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó jogszabályokban rögzített rendelkezések figyelembevételével. A szerződés egyébként elektronikus úton jön létre, azzal, hogy vásárló, a regisztrációt követően, a terméket/szolgáltatást megrendeli, igénybe veszi, megrendeléseit elküldi, és azt üzemeltető visszaigazolja vásárló által megadott e-mail címére az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. Az üzemeltetőnek jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: a terméket már nem forgalmazza, jelentős áruhiány, vis maior, stb.). Elállás esetén üzemeltető köteles elszámolni megrendelővel amennyiben pénz vagy árumozgás történt.

 

Termékrendelési, fizetési és szállítási feltételek Termékrendeléseket kizárólag internetes oldalunkon lehet elvégezni. Az így leadott rendelésekről Kukukk.hu visszaigazolást küld vásárlónak, az általa megadott e-mail címére. Amennyiben a visszaigazoláson szereplő adatok nem megfelelőek, abban az esetben internetes vásárlónak egy munkanapon belül jeleznie kell iroda számára a téves visszaigazolást. Ennek elmulasztása esetén a tévedésből adódó következményeket vásárlónak kell viselnie. A termékrendelésben jelezni kell a választott fizetési módozatot. Fizetési lehetőségek: irodánkban történő készpénzes fizetés, kiszállításkor a futárnak fizetendő utánvétes fizetés,banki átutalás, díjbekérő alapján előre utalás (az egyedi takarók, illetve a névre szóló termékeink esetében csak ez utóbbi, díjbekérő útján történő fizetés lehetőségét tudjuk felajánlani).

A termék kiszállítására a fizetendő vételár fizetési és szállítási feltételekben meghatározottak alapján az üzemeltetőhöz beérkezést követően kerül sor.

 

Szavatosság, garancia: A szolgáltató biztosítja, hogy a beszerzett árukosár a rendelésnek feleljen meg, és minősége a beszerzés és az ügyfélhez juttatása során ne sérüljön. Kisebb csomagolási sérülések miatt az ügyfél nem utasíthatja vissza az árut. Ezen felül sem a szolgáltató, sem partnercégei nem vállalnak semmilyen felelősséget az esetleges következményekért, melyek a szolgáltatás igénybevételével, azt követően vagy azzal párhuzamosan léptek fel. Amennyiben a takaró a szállítás során megsérült, azt természetesen díjmentesen kicseréljük. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt számla megléte esetén lehetséges.

Elállás A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény értelmében a Vásárló 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától. A rendelet szerint kivételt képez az alábbi eset: idézet a rendeletből:

"Olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó." Ezen kitétel szerint a névre szóló, egyedi termékek esetében az elállás joga hibátlan teljesítés esetén nem illeti meg a vásárlót. A rendelet teljes szövege az alábbiakban olvasható:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=39955.61424

 

Adatvédelem Az adatvédelem során Üzemeltető a mindenkori hatályos Európai Uniós és az illetékes tagországban szabályozott módon jár el. A szolgáltatás igénybevételekor az adatkezelés módjáról, terjedelméről, minden esetben külön is tájékoztatjuk felhasználót. A részletes szabályokat az Adatkezelési Nyilatkozat tartalmazza.

 

Felelősségi szabályok Amennyiben a termék minőségével és/vagy a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban panasza van, kérjük, haladéktalanul vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot. A 17/1999.(II.5) Korm. rendelet rendelkezései alapján felhasználónak 8 munkanap áll a rendelkezésére, hogy azt a terméket, amely nem felelt meg elvárásainak, visszaküldje. A csomag visszaküldésével kapcsolatban a felmerült költségek minden esetben a fogyasztót terhelik. Az esetlegesen visszaküldendő terméket kérjük, hogy ajánlott-tértivevényes küldeményként, értékbiztosítással szíveskedjenek feladni, arra az esetre, ha a termék elveszne, megrongálódna, károsodna. Az értékesítési állapotához képest károsodott, megrongált, hiányos, eredeti csomagolást nélkülöző terméket nem vesszük vissza. A www.kukukk.hu üzemeltetője kártérítési felelősségét kizárja azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, amelyek a weboldal nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok harmadik személy által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, egyéb hasonló okból származnak. Üzemeltető kizárja felelősségét, amennyiben a www.kukukk.hu weboldalról illetéktelen személy jogellenesen szerzi meg a felhasználó regisztrált e-mail címét, vagy egyéb fellelhető adatait. A biztonságos üzemeltetésért üzemeltető mindent elkövet. A weboldal szolgáltatásai más kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, melyek harmadik személyek által létrehozott weboldalaira vezethetnek, melyeken üzemeltető által közzétett anyagokért, információkért, valamint az üzemeltető adat- és információvédelmi gyakorlatáért a www.kukukk.hu üzemeltetője nem vállal felelősséget, továbbá nem felel a hozzáférhető tartalom teljességéért, megbízhatóságáért, illetőleg a weboldal tartalmának megjelenítéséért, ideértve a böngészőszoftver működéséért. A weboldalon megjelenő cikkek, tanulmányok, információk, ismertetők, vélemények nem feltétlenül tükrözik az üzemeltető pontos álláspontját, nem helytálló információkért az üzemeltető felelősségét kizárja. Munkánkat szakértők segítik, akik bárminemű kérdéseikre, észrevételeikre választ adnak a www.kukukk.hu weboldalon megjelölt e-mail címen, telefonon, vagy előzetesen egyeztetett időpontban személyesen.

 

Egyéb rendelkezések Minden vásárló köteles átolvasni és megérteni még a regisztrációt és vásárlást megelőzően a Kukukk Baby Kft. Jogi Nyilatkozatát, mellékleteit, különösen a vásárlási és szállítási szabályzatot. Ugyanakkor a Kukukk Baby Kft. fenntartja a fenti szabályzatok esetleges módosítási jogát. A módosítást minden esetben a www.kukukk.hu. weboldalon közzé teszi. A honlapon történő megjelenés napjától számítva lép életbe a módosítás. A Kukukk Baby Kft. rendszerességgel Hírlevelet küldhet a regisztrált vásárlók részére az általuk megadott e-mail címükre. Jelen vásárlási szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a kapcsolódó jogszabályok rendelkezési az irányadók.

Elérhetőségek: Kukukk Baby Kft. Postacím: 2100 Gödöllő Pattantyús Ábrahám Körút 5/A

Mail: info@kukukk.hu Web: www.kukukk.hu

Telefon: 36-30-311-5911

Jelen szabályzat érvényes visszavonásig, vagy módosításig. Budapest, 2014-01-01 Kukukk Baby Kft.